top of page
Study Tables
Adjectives
Animals
Body Parts
Calendar
Clothing
Colours
Conversational Phrases
Feelings
Food
Kinship
Locatives / Prepositions
Medical
Money
Nature
Nouns
Numbers
Plants
Professions
Pronouns
Traditional Activities
Traditional Teachings
Verbs
Weather
Reset Filters
Cree
English
minwénítam
happy (animate)
misikitiw
big (animate)
minosiw
nice / good looking (animate)
maskawisíw
strong (animate)
sékisiw
afraid (animate)
soskosiw
slippery (animate)
népéwisiw
shy / shameful (animate)
kinwáskosiw
long / tall (animate)
mánátisiw
ugly (animate)
cimisisiw
short (animate)
wáwiyésiw
round (animate)
mámaskátikosiw
amazing (animate)
minwénítákosiw
fun (animate)
sípénítakosiw
tolerable / tolerated (animate)
péyatakisiw
peaceful (animate)
misáw
big (inanimate)
minwásin
nice / good looking (inanimate)
maskawáw
strong (inanimate)
soskwáw
slippery (inanimate)
népéwinákwan
shy / shameful (inanimate)
kinwáskwan
long / tall (inanimate)
mánátan
ugly (inanimate)
cimásin
short (inanimate)
wáwíyáw
round (inanimate)
mámaskátikwan
amazing (inanimate)
minwénítákwan
fun (inanimate)
sípénítakwan
tolerable / tolerated (inanimate)
péyatakan
peaceful (inanimate)
sísíp
duck
niska
goose
pinéw
chicken
ocicak
crane
kakakiw
crow
kwíkwísiw
sandpiper
mwákwa
loon
wápisiw
swan
pípícéw
robin
mikisiw
eagle
mókawsiw
crane?
kinoséwak
fish
naméw
sturgeon
atíkamek
whitefish
mílácós
Need Translation
namépin
sucker
asáwésis
perch
wípicísis
goldeye
intokinosew
jackfish
oconipís
herring
okáw
pickerel/walleye
sikanamek
karp
mancosak
insects
ámó
bee
kapápak
butterfly
kákwáskócasís
grass hopper
cowékalapisís
dragonfly
omápakwésiw
caterpillar
sakimés
mosquito
kokominákésís
spider
océw
fly
píwápiskomancos
firefly
misisák
horsefly
maskwatíkom
fishfly
Sísípak
Ducks
Pipischonsíp
Teal
Mistapatikwun
White winged scoter
Mishisíp
Common Eider
pisiskowak
animals
maskwa
bear
mayikan
wolf
amisk
beaver
mósaw
moose
mistatim
horse
atim
dog
mistos
buffalo
wacask
muskrat
pósis
cat
kókós
pig
acimosis
puppy
mákésiw
fox
nikik
otter
wápós
rabbit
kákwa
Need Translation
yápéw
bull moose
atík
caribou
sikak
skunk
ominácís
wolverine
wínask
ground hog
síkosís
weasel
alikwacás
squirrel
pisiw
lynx
sákwésiw
mink
wápask
polar bear
nósé-mósaw
female moose
omásís
baby moose calf
apiscayikan
coyote
wáwákésiw
Need Translation
sásákawápiskós
Need Translation
wápiscan
martin
wápakosís
mouse
alíkis
frog
kinépik
snake
áwásísakak / pinésisak
birds
kákákiw
raven
kíyask
gull
á-ásow
crow
ómisiw
owl
cácákanow
song bird
matwécakayikésís
wood pecker
kimowanakésiw
Need Translation
mistikwán
head
nistikwán
my head
kistikwán
your head
miskísikwa
eyes
niskísikwa
my eyes
kiskísikwa
your eyes
oskísikwa
his / her eyes
Mikot
nose
Nikot
my nose
Kikot
your nose
Okot
his / her nose
Mitón
mouth
Nitón
my mouth
Kitón
your mouth
Otón
his / her mouth
Mípita
teeth
Nípita
my teeth
Kípita
your teeth
Wípita
his / her teeth
mispitona
arms
mispiskwan
back
manowayak
cheeks
máskikan
chest
mitápiskan
chin
mítawakaya
ears
mitókana
elbows
miskísikwa
eyes
misita
feet
níníkicícána
fingers
maskasíyak
finger/toe nails
miskátik
forehead
micícíya
hands
méstakaya
hair
mistikwán
head
mitokana
hips
mikitikwa
knees
miskáta
legs
misókan
lower back
mitón
mouth
mitisíy
belly button
mikwayaw
neck
mikot
nose
mitítimana
shoulders
matayí
stomach
micícina
thumbs
mipwáma
thighs
níníkisitána
toes
ápítósinaw
waist
piskokanána
wrists / ankles
mísápowinána
eyebrows / eyelashes
Kísikáwa
Days of the Week
pónámé-kísikáw
Monday
níso-kísikáw
Tuesday
ápítawan
Wednesday
néwo-kísikáw
Thursday
níyáno-kísikáw
Friday
mátinéwi-kísikáw
Saturday
kisé-písim
January
ayaméwi-kísikáw
Sunday
Písimwak
Months
mikiswi-písim
February
niski-písim
March
alíki-písim
April
pináwéwi-písim
May
páskáwi-písim
June
paskowi-písim
July
opawowi-písim
August
nócíyitowi-písim
September
káskatinowi-písim
October
ninikopíwi-písim
November
páwácakanasís-písim
December
é-máci pipók
first day of winter
é-máci takwákík
first day of fall
é-máci nípik
first day of summer
é-máci síkwák
first day of spring
kakwéskáyák
seasons
askíy
year
tipiskáwi-písimwak
moons of the month
oski-písim
new moon
nistam é-pákwéyásot tipiskáwi-písim
first quarter
é-miswéyásot tipiskáwi-písim
full moon
éti-méstásot tipiskáwi-písim
last quarter
kíci kísikáwa
special events of the year
océmi-kísikáw
New Year's
sákíyitowi-kísikáw
Valentine's Day
kíci níyano-kísikáw
Good Friday
kíci ayaméwi-kísikáw
Easter
kíci pónámé-kísikáw
Easter Monday
okáwímáwi-kísikáw
Mother's Day
kíci okimáskwéw okísikám
Victoria Day
bottom of page